De Bibliotheek anders bekeken


Er is teveel aan de hand in onze samenleving om te blijven hangen in het verleden. De bibliotheek zoals wij die kennen, heeft haar langste tijd gehad; het instituut heeft een fundamentele herijking nodig. De behoeften en vragen uit de samenleving van vandaag zijn wezenlijk anders dan de vragen van een, twee decennia geleden. Andere antwoorden zijn nodig, maar daarbij moeten wij niet vervallen in modieusheid of ‘quick wins’. Een echt toekomstgerichte strategie is pas mogelijk als je heel goed weet wat de essentie van het openbare bibliotheekwerk is.
Vereniging van Openbare Bibliotheken (augustus 2008)