In sieben Schritten unterwegs zur Bibliothek der Zukunft

In sieben....

Die Welt verändert sich schnell und das Konzept der traditionellen Bibliothek als reiner Ort der Buch- und Medienausleihe befindet sich schon länger im Verschwinden. Bibliotheken stellen sich mit großem Enthusiasmus und Erfindungsreichtum darauf ein, was die Zukunft bringt. Sie ent- wickeln dabei neue Formen der Bibliotheks-arbeit, denn es ist ihnen bewusst, dass alleiniges Verbessern ihres derzeitigen Produkt- und Serviceangebots nicht genügt. Sie wollen sich deshalb modernisieren, neue Marketingkonzepte entdecken und mit der Zeit gehen. Dennoch bleibt offen, ob das reicht – oder, ob es vielleicht doch fundamentalerer Ansätze bedarf, um institutionelle Haltung und Selbstverständnis zu verändern. Sollte man die Bibliothek also neu erzählen?
Kulturstiftung des Bundes

De Bibliotheek van de zintuigen (met Joyce Sternheim)

707148E7-606C-42AC-B1B5-B333FD652558_1_105_c
Bij nieuwbouw- of herinrichtingsplannen gaat het vooral om functionaliteit en visuele esthetiek, terwijl wij ons er steeds meer van bewust werden dat alle zintuigen meedoen bij het betreden van een ruimte. Elk afzonderlijk, maar zeker ook in samenspel met elkaar, bepalen onze zintuigen in belangrijke mate hoe wij een ruimte ervaren en of wij ons er al dan niet in thuis voelen. Wij denken dat architectuur van bibliotheken nog interessanter en aantrekkelijker kan worden als we ons verdiepen in de vraag wat mensen willen horen, ruiken, proeven en voelen in hun bibliotheek. Het stelt ons wellicht in staat om ruimtes te ontwerpen die aansluiten bij de verschillende interesses, stemmingen en behoeften van mensen, waardoor zij zich geïnspireerd en verbonden voelen. Voor ons is dit aanleiding om te beginnen met een nieuwe serie: ’de bibliotheek van de zintuigen’. Daarin willen wij verschillende ontwerpers en wetenschappers interviewen om van hen te horen hoe het gebruik van de zintuigen de perceptie van een bibliotheek kan beïnvloeden. Wij spraken met Iris Sommer (hoogleraar neurowetenschappen), ontwerper Floris Hovers (over 'zien'), de Foodcurators ('proeven'), geur-architect Tanja Schell, geluidskunstenaar Elise 't Hart en met ontwerpster Petra Blaisse (tactiliteit). De artikelen verschenen in Bibliotheekblad en meer over het project is te vinden op de website Library of Senses.

Een ontdekkingsreis naar de architectuur van openbare bibliotheken (met Joyce Sternheim)

Interview Winy Maas | MVRDV
In 2018 werkten Joyce Sternheim en ik aan een artikelenserie in Bibliotheekblad over architectuur van openbare bibliotheken. Wij gaan met Nederlandse top-architecten in gesprek omdat wij denken dat zij ons kunnen helpen in de zoektocht naar de nieuwe rol van de bibliotheek en vooral naar de architectuur en vormentaal die daarbij passen. Uiteindelijk hopen we met hulp van de architecten een antwoord te krijgen op de vraag of de veranderende rol van de openbare bibliotheek vertaald kan worden in een nieuwe typologie, een nieuw gebouwentype met een eigen, ‘leesbare’ architectuur.
Wij spraken met: Francine Houben (Mecanoo), Jo Coenen, Vincent Panhuysen (KAAN), Michiel Riedijk (Neutelings Riedijk), Janneke Bierman (BiermanHenket), Winy Maas (MVRDV) en Bjarne Mastenbroek (Search),
Ralf Coussée en Klaas Goris van COUSSÉE & GORIS architecten en keken terug met Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit Utrecht.

Bibliotheken mit Vorstellungskraft – Bausteine für einen Lehrplan für zukünftige Bibliotheksarbeit (met Joyce Sternheim)

UNADJUSTEDNONRAW_mini_191cb
Um die Wissensschaffung und Interaktion in ihren Gemeinschaften zu verbessern, müssen Bibliotheken die kollektiven Kenntnisse der Menschen nutzen und deren Aktivitäten und Wissen in ihre Sammlung einbeziehen. Um dies zu erreichen, hat das niederländische Ministerium für Vorstellungskraft einen neuen Arbeitsprozess entwickelt, der die Nutzung des Bibliotheksraums berücksichtigt und zu einem neuen Lehrplan für Bibliothekare und einer neuen Typologie für öffentliche Bibliotheksgebäude führen könnte.
Uitgeverij: De Gruyter Verlag (augustus 2018)

Via Connectie naar collectie (met Joyce Sternheim)

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1623e
Een tegendraadse visie op collectiebeleid, in opdracht van Cubiss opgesteld door het Ministerie van Verbeelding in samenspraak met Bibliotheek Den Bosch, Bibliotheek Breda, Bibliotheek Midden-Brabant en de Noord Oost Brabantse Bibliotheken: 'Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: de titel van dit stuk is geen vergissing maar een bewuste keuze. Onze interpretatie van de veel citeerde uitspraak ‘Van collectie naar connectie’ verwijst niet alleen naar het grote belang dat wij aan de collectie hechten, maar ook naar de nieuwe manier waarop wij die collectie in willen zetten in de ‘maatschappelijke bibliotheek’.

I Have to Change to Stay the Same

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_17245
Libraries should take on a coordinating and inspiring role in enhancing collective learning and the collective intelligence of the community. Capacity building can no longer be seen in isolation. Exchanging thoughts and ideas are essential components of the learning process, but instead of just ‘consuming’ this information, people need to be engaged in real dialogue.
Keynote TKForum 2017 | Bangkok January 2017

Out of the Bieb; 9 kunstenaars / 5 reizen / 5 interviews / 1 essay en heel veel beelden


Vijf ontdekkingsreizen werden ondernomen en de reizigers zwermden uit over de halve wereld, want vreemd genoeg bleef iedereen boven de evenaar.... Zij kwamen terug met koffers vol inspiratie en veel om over na te denken. Onvermijdelijk dringt zich dan de vraag op wat er moet gebeuren met al die mooie en aanstekelijke reisverhalen. De neiging is groot om alles meteen te vertalen in concrete tips, pilots en projecten. Daar is op zich niets mis mee, maar daarmee doen we het project te kort. Want alle verslagen gaan óók over authenticiteit en de rol van de bibliotheek in onze samenleving en die diepere betekenislaag is meer dan de moeite waard om verder te ontdekken....
Uit slot-essay: Nu eerst denken, dan doen.

Publicatie (2016) van bkkc, Bieb 's-Hertogenbosch, Cubiss en Bibliotheek Midden-Brabant

Die Bibliothek: aussterben, überleben oder erneuern?

UNADJUSTEDNONRAW_mini_191cb
Die gesellschaftlichen Änderungen sind so weitreichend, dass es nicht mehr reicht, das derzeitige Produkt- und Serviceangebot der Bibliothek zu modernisieren oder zu verbessern. Die Bibliotheksarbeit muss von Grund auf anders gestaltet werden. Dabei darf das Augenmerk nicht nur auf der persönlichen Entwicklung Einzelner liegen, sondern sollte vor allem die kollektive Intelligenz der lokalen Gemeinschaft gefördert werden. Wir schlagen einen völlig neuen Prozess vor, bei dem die Bibliothek ihren alten Werten treu bleibt, die Bestände und der Benutzer jedoch auf eine viel aktivere Weise miteinander verknüpft werden. Bei diesem Prozess kann die Bibliothek auch ihren gesellschaftlichen Wert beweisen. Die Kernbegriffe dieses neuen Prozesses lauten: Inspiration, Schöpfung und Beteiligung.
Uitgeverij: De Gruyter Verlag (juni 2015)

Formierungen von Wissensräumen

UNADJUSTEDNONRAW_mini_191cc
In der Debatte um die Wissensgesellschaft werden räumliche Aspekte der öffentlichen Zugänglichkeit zu Information oft vernachlässigt, auch wenn längst anerkannt ist, dass Zugang nicht allein durch technischen Anschluss gewährleistet ist. Bibliotheken und Archive stehen vor der Herausforderung, sich in ihren bestehenden oder in neuen Gebäuden weiterzuentwickeln, um vor dem Hintergrund der Konvergenz verschiedener Informationsmedien und -inhalte dieTrennung physischer und digitaler Informationsräume zu überwinden und eine bidirektionale Zugänglichkeit zu gewährleisten. Der Band “Formierungen von Wissensräumen” lotet aus Sicht von Wissenschaft, Architektur, Zivilgesellschaft und Bibliotheks- und Informationspraxis aus, welchen Beitrag Institutionen der räumlich gebundenen Informationsvermittlung wie Bibliotheken und Archive zur öffentlichen Zugänglichkeit von Information bereits leisten und in Zukunft leisten können.
  • Hoofdstuk IV: Rob Bruijnzeels, Joyce Sternheim | Neue Prozesse gestalten: Die Bibliothek im Umbruch
Uitgeverij: De Gruyter Verlag (juni 2014)

Better Library and Learning Space


What are the most important things a 21st-century library should do with its space? Each chapter in this cutting-edge text addresses this critical question, capturing the insights and practical ideas of leading international librarians, educators and designers to offer you a ‘creative resource bank’ that will help to transform your library and learning spaces. This is an innovative and practical toolkit introducing concepts, drawing together opinions and encouraging new ways of thinking about library learning spaces for the future.
  • Chapter 5 – Europe projects and trends – Joyce Sternheim and Rob Bruijnzeels
  • Chapter 18 – The Library has Left the Building - Joyce Sternheim and Rob Bruijnzeels
Uitgeverij: Facet Publishing (okt. 2013)

The Library School: empowering the sustainable innovation capacity of new librarians


Dramatic changes in the role and position of public libraries require a fundamental reconsideration of professional development programs for library professionals. This paper seeks to address this issue. Design/methodology/approach – This Dutch case study describes an innovative academic professional learning programme and its development through a process of intensive stakeholder consultation and co-creation.m
Library Management / Emerald (2012)

Bibliotheken als Lernorte der Erwachsenenbildung


The author presents examples of good practice and defines central tasks and processes of modern libraries, which are regarded as central learning spaces for adults. Using the criteria »shortage – surplus«, »consumption – co-creation« and »product – process«, the relevant social challenges for libraries and adult education are described. It becomes evident that libraries and adult education are in a period of transition, which requires suitable architectural solutions.
DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung (2012)

De bibliotheek van 100 talenten

Een innovatief concept voor de jeugdbibliotheek van de toekomst, waarin het actief gebruiken, exploreren en delen van verbeelding en informatie centraal staan; voor en door de kinderen. Nieuwe kennis ontstaat voor het kind, nieuwe ideeën worden ontdekt en nieuwe werkwijzen voor de bibliotheek worden ontwikkeld.

Drie delen in cassette. Uitgeverij NBD/Biblion (september 2010) In het Bibliotheekblad nr. 21 (2010) verscheen de recensie: 100 talenten bibliotheekblad.

Design Criteria for the Library of Tomorrow


The library is in transition from a building with space for 'passive consumption' and the storage of books into an institute where users 'tag', comment upon and contextualize information themselves:
  • The library is changing and this has consequences for the development criteria of tomorrow's libraries.
  • The library links to all kinds of partners – archives, museums and creative institutions – in the cultural, pedagogic and social fields.
  • The library will become a multifaceted facility where people will not only consume, but also create knowledge.
  • Upstream’ is as important as downstream
Volume | Independent quarterly for Architecture (2008)

Leren schitteren in drie stappen


De samenleving verandert, de bibliotheek verandert: het is een bekend adagium. De vraag is hoe de bibliotheek moet inspelen op die veranderende samenleving. Kunnen wij volstaan met een beetje bijsturen of zijn fundamentele veranderingen nodig? En wat betekent dat voor het HRM-beleid?
Bibliotheekblad (augustus2008)

De Bibliotheek anders bekeken


Er is teveel aan de hand in onze samenleving om te blijven hangen in het verleden. De bibliotheek zoals wij die kennen, heeft haar langste tijd gehad; het instituut heeft een fundamentele herijking nodig. De behoeften en vragen uit de samenleving van vandaag zijn wezenlijk anders dan de vragen van een, twee decennia geleden. Andere antwoorden zijn nodig, maar daarbij moeten wij niet vervallen in modieusheid of ‘quick wins’. Een echt toekomstgerichte strategie is pas mogelijk als je heel goed weet wat de essentie van het openbare bibliotheekwerk is.
Vereniging van Openbare Bibliotheken (augustus 2008)

Bookmark | What if? Bookmark | What if?


Een project (2006) met de Design Academy in Eindhoven, waarbij 30 studenten van de reguliere en de masteropleiding samen werkten aan nieuwe bibliotheekconcepten. Vanuit verschillende visies en concepten werd onderzocht welke betekenis de bibliotheek van de toekomst kan hebben en wat er voor nodig is om die toekomst te ontwerpen. Het project had een brede invalshoek. Het ontwerp van een toekomstbeeld voor de ‘bibliotheek’ heeft bijvoorbeeld betrekking op de rol van boeken in de visuele cultuur of de fysieke bibliotheek in het internettijdperk, maar kan evenzogoed gaan over ervaringen, het sociale leven van informatie, kennis of de rol van communities.
Design academy Eindhoven / Vereniging van openbare bibliotheken (2006)

Libraries 2040 | The first seven Libraries of the Future


A vision of the future for public libraries was revealed at seven locations in the Netherlands. These seven future libraries ranged from the partisan library designed by the children to intimate sitting room libraries in the homes of well-known inhabitants of Brabant and a spectacular new library concept designed by one of the best known architects of the Netherlands, Winy Maas. All seven projects demonstrated the viability of libraries and also a plea for greater imagination and inspiration in designing future libraries.
Scandinavian Public Library Quarterly (2002)

Bibliotheken 2040


In bibliotheken 2040 staat de toekomst van de openbare bibliotheek centraal. Bij de meeste toekomstvisies gaat het vooral om de vraag wat wij naar alle waarschijnlijkheid van de toekomst kunnen verwachten. Maar dat is uiteindelijk een toekomst die ons overkomt en die wij lijdzaam moeten ondergaan. In het project bibliotheken 2040 gaat het om wat wij zélf willen in de toekomst. Dat is de gewenste toekomst, die wij zélf vorm geven met onze idealen, onze fantasie en onze dromen. In de toekomst zullen wij anders recreëren, anders lezen en ons op andere manieren informeren. Hoe zal de bibliotheek van de toekomst eruit zien? In de eerste fase van het project werden 7 verschillende toekomstbibliotheken werden gerealiseerd.
Verschenen als Nederlands- en Duitstalige editie. NBD/Biblion / Bock+Herchen Verlag (2001 / 2002)